MODULSYSTEMET

Ålhytta tilbyr ikke ulike hyttemodeller, men et modulsystem med stor fleksibilitet. Aksemål, materialvalg og hyttas særpregete vinduer er imidlertid absolutte og gir Ålhytta sitt særpreg. Les mer om MODULSYSTEMET

Ålhyttene kommer i to bredder: C-hytter (4.90 m.) og D-hytter (6.10 m.). 

Dobbelhytter er en sammenbygging av en hovedhytte og et anneks med et mellombygg. Som regel gjøres dette med en hovedhytte i form av en D-hytte og et anneks i form av en C-hytte.

Korshytter er en sammenkobling av to hyttekropper, vinkelrett på hverandre. Her som regel i form av en større D-hytte med en C-hytte vinkelrett på denne. 

Ålhytta leveres også som uthus, garasje og anneks. Arkitekturen er den samme, men målene tilpasses byggenes funksjon. 

Under finner du et utvalg hyttetegninger innenfor modulsystemet og gode tilvalgsløsninger, som korsbygg, tilbygg og anneks.