FLEKSIBELT MODULSYSTEM

Filosofien for vår modulhytte har hele tiden vært estetikk og funksjonalitet. Vi ønsker å tilby deg som kunde et system som enkelt kan skreddersys dine behov, samtidig som vi leverer et produkt som ivaretar sine omgivelser.

Modulsystemet har en inndeling i lengden basert på halv- og helakser. En halvakse er på 1.65 m., en helakse på 3.30 m.  Et lite soverom er en halvakse, et stort soverom helakse osv.

Ålhyttene kommer i to bredder: C-hytter 4,90m og D-hytter 6,10m

Dobbelhytter er en sammenbygging av en hovedhytte og et anneks med et mellombygg. Som regel gjøres dette med en hovedhytte i form av en D-hytte og et anneks i form av en C-hytte.

Korshytter er en sammenkobling av to hyttekropper, vinkelrett på hverandre. Her som regel i form av en større D-hytte med en C-hytte vinkelrett på denne. 

 

C-HYTTER = 2 gavlelement av 2,40m 

D-MODUL = 2 gavlelement av 2,40m OG ET AV 1,20 M