MODULSYSTEMET

Ålhytta tilbyr ikke ulike hyttemodeller, men et modulsystem med stor fleksibilitet. Aksemål, materialvalg og hyttas særpregete vinduer er imidlertid absolutte og gir Ålhytta sitt særpreg.

Ålhyttene kommer i to bredder: C-hytter (4.90 m.) og D-hytter (6.10 m). Modulsystemet har en inndeling i lengden basert på halv- og helakser. En halvakse er på 1.65 m, en helakse på 3.30 m. 

Under finner du et utvalg hyttetegninger innenfor modulsystemet og gode tilvalgsløsninger, som korsbygg, tilbygg og anneks.

 

C-HytteR

Korshytter

D-HytteR

Dobbelhytter