historien om ålhytta

Ålhytta så dagens lys i 1966, som et resultat av en arkitektkonkurranse initiert av Ål kommune. Siktemålet var å fremskaffe gode hyttetyper med hensyn til arkitektur, fleksibilitet og enkle utvidelsesmuligheter samtidig som hyttene skulle være tilpasset den eldre gårds- og seterbebyggelse.

Ål Hyttebygg ble etablert i nybygde lokaler ved Gullhagen i Ål i 1966. I oppstarten besto aktiviteten av produksjon og salg av håndlaftede hytter med byggmester Asle Bøygard som produksjonsleder. Samtidig så Ål Kommune at hyttebyggingen tiltok og at mye av aktiviteten tilfalt utenbygds firma. Kommunen var den første som skaffet seg en storstilet fjellplan som skulle få hyttebyggingen inn i et riktig spor. Første mål var å fremskaffe gode hyttetyper med hensyn til arkitektur, fleksibilitet og enkle utvidelsesmuligheter, samtidig som det var tilpasset den eldre gårds- og seterbebyggelse. Andre mål var å fremskaffe egnete hyttetyper for fabrikkproduksjon og dermed sysselsetting lokalt. Høsten 1966 utlyste derfor Ål Tiltaksråd en arkitektkonkurranse. Over 160 deltagere sendte inn sine forslag, og publisiteten rundt konkurransen var enorm.

Mens førstepremien gikk til Turid Haaland med hytta ”Bete Beitski”, gikk andrepremien til arkitektkontoret Lund & Slaatto med hytta ”Stev om stav og stolpe”. Ål Kommune solgte rettighetene til begge hyttene til Ål Hyttebygg.

Det er naturen som skal spille hovedrollen, ikke hytta.

Lund & Slaatto videreutvikle utkastet "stev om stav og stolpe" til det vi i dag kjenner som Ålhytta. Det har bidratt til at Ålhytta er den ferdighytta som har fått mest anerkjennelse gjennom tidene.

I oppstarten bygget Ål Hyttebygg hver hytte etter arkitektens spesifikasjoner. Hytta ble ferdigstilt med innredning og utstyr som var tegnet av den respektive arkitekt. Da hytta sto ferdig, flyttet arkitekten inn sammen med sentrale personer som prøvde ut produktet i noen dager.

Design, fleksibilitet og nærhet til naturen har alltid vært Ålhyttas varemerke. Derfor har den fått svært positiv omtale i Statens Byggeskikkutvalg. I en kåring utført av Morgenbladet i forbindelse med årtusenskiftet, ble Ålhytta kåret til Norges 8. viktigste byggverk. Den er presentert iforskjellige tidsskrift som Bonytt, Hytteliv og tilsvarende magasin i Danmark, Sverige, England, Italia osv. Ålhytta er utstilt på Norsk Arkitekturmuseum og er beskrevet i Norges Kunsthistorie.

Hyttesystemet har gjennomgått kontinuerlige oppgraderinger. I 2000 og 2009 ble hele modulsystemet revidert med hensyn til størrelse på elementene, isolasjon, bæreevne, energiøkonomisering, tetthet, fundamentering og mulighet for skjult elektrisk- og vvs-opplegg. Den prisbelønte arkitekturen og minimalistiske stilen er mer populær enn noensinne, og vi kan med rette hevde at Ålhytta er en moderne klassiker.