FOR ÅLHYTTA EIER

All panel blir nøye sortert, og er av hva man før kalte 1. sortering. Dette begrepet har gått over i historiebøkene og er nå erstattet av det dekkende begrepet «natursortering». Og nettopp natur
er her et nøkkelord.

Dette er en test. 

ajljlajglbjlbjaljdlfj

daljflajfljlajdflajfdljaljdflasjfljaf

 

 

jadfljlasjdfljakløfdjlajdfljaldøfjklajdflakjdf

ajdfløajkfdløjaldjflajdfljaølfjklajdflkjafljk

ajføljkaldfjlajdfljalsfdjlajfd

Amundsen_Knut-Arne-Liodden_Gulbjørnsen_P1000171_sv.jpg

jdalfjlajdfljlajdlfj

 

 

 

Kranmontering_Haugastøl_2011_SVA6257_sv.jpg

adjfljlajdfljalfdj

 

 

 

Kranmontering_Haugastøl_2011_Roy-Rotebakkdokken_SVA6161_sv.jpg