EN ÅLHYTTE BYGGES

Hele historien, fra fundamentet står ferdig til hytta tas i bruk.

Episode 1: FUNDAMENTET

Sålen er ferdig. Et solid fundament for hytta som snart skal monteres og samtidig selve forutsetningen, eller fundamentet om du vil, for alle opplevelsene som venter når hytta står ferdig.

En Ålhytte skal vise respekt for terrenget den bygges i. Dette begynner med fundamentet hytta skal stå på. Fundamentet er selve forutsetningen for alt hytta skal bli og alle minnene som gjennom årene skapes her.

EPISODE 2: FABRIKKEN

Ålhytta bygges av gran.
I fabrikken vår på Ål bygges hver unike hytte.

Sagen mates med detaljtegninger. Elementene bygges, under kontrollerte forhold, i rett temperatur og luftfuktighet.

Byggesettet pakkes så opp på bil og kjøres ut til fundamentet som venter.

EPISODE 3: MONTERING

Byggesettet møter fundamentet.

De bærende søylene plasseres, elementene monteres, hytta reiser seg.

Fasadens rytme avslører ønske om utsikt og lysinnfall eller behov for lune vegger å lene seg mot.

Tid og kvalitet henger sammen. Det skal gå kort tid fra byggesettet forlater fabrikken til hytta står tett under tak.

EPISODE 4: TETT TAK

Taket tettes. Bordtaket, som i over 50 år har vært en del av Ålhytta.

Bordgulvet kommer på plass, himlingen isoleres og kles med granpanel.

Med de innvendige veggene bygges hytta rom for rom og gjøres klar for monteringen av Ålhytte-interiøret.

EPISODE 5: innredning

Innredningen er utviklet parallelt med hytta og produseres hos Jølster Bygg. Norsk håndverk, unikt for Ålhytta.

Den spesialtilpassete innredningen er en viktig grunn til at Ålhytta oppleves så arealeffektiv og smart.

EPISODE 6: ferdig hytte

De siste brikkene faller på plass. De små detaljene som har så stor betydning.

Endelig kan hytta tas i bruk.