KORSHYTTER - DOBBELHYTTER

Familier endrer seg og med nye generasjoner følger nye behov. Dette er veldig
viktig å ha i bakhodet når du velger tomt. “Hvis jeg skal bygge ut en gang, for
eksempel til et tun - hvor bør hytta legges? Og egner denne tomten seg for en
slik mulig utbygging?”

Våre korsbygg eller dobbelhytter gir deg rom for å vokse og våre kyndige fagfolk hjelper deg med å optimalisere resultatet.