VI TRENGER FLERE FLINKE FOLK

 

Ålhytta AS er en solid bedrift med 40 ansatte og en omsetning på ca. 100 mill. Vi leverer hytter i geografisk område Sør- Norge, og spesielt i fjelldestinasjonene. Vårt hovedkontor og administrasjon ligger i Ål i Hallingdal.

 
 

bygningsingeniør

Tegning_SVA9058.jpg

VI SØKER DEG SOM KAN SIKRE LEVERANSEN AV ÅLHYTTER GJENNOM GOD OG NØYAKTIG PROSJEKTERING

Det er ønskelig at du har erfaring fra bygg og anleggsbransje, har relevant fagbrev og behersker DAK/BIM.

STILLINGENS HOVEDOPPGAVER

 • kvalitetssikring med utvikling av gode rutiner i et prosjektstyringsverktøy
 • byggeteknisk prosjektering
 • DAK og/eller BIM med vekt på å legge til rette for CNC styrt prosess i produksjon fabrikk for gjennom dette kvalitetsstyre og effektivisere den totale produksjonen.
 • Bidra til at Ålhytta ivaretar og styrker sin merkevare som ledende leverandør.
 • Være med på utvikling av Ålhytta som produkt gjennom sertifisering og kundeorientert utvikling. 

DU

 • jobber strukturert og målrettet
 • har gode evner til å jobbe i team

VI TILBYR

 • Lønn etter fastsatt lønnssystem
 • God pensjonsordning med 5% OTP.
 

KONTAKT DAGLIG LEDER

innkjøper 

Geir_olav.jpg

VI TRENGER DEG SOM KAN SIKRE GODE INNKJØP AV VARER OG TJENESTER TIL ÅLHYTTAS BESTE.

Vårt ønske at du har erfaring fra bygg og anleggsbransjen på leverandørsiden, men erfaring fra annen bransje kan også være aktuelt. Har du kjennskap til Norsk standard avtaleverk og erfaring med bruk av standardblanketter for bygg og anleggsbransjen er dette en fordel.

DU

 • forhandler frem avtaler med underentreprenører i dialog med selgere og byggeledere
 • forhandler frem avtale med leverandører av varer og tjenester
 • skaper gode relasjoner og samarbeidsarenaer med leverandører
 • sørger for at avtalene sikrer økonomisk styring og gjennomføring
 • er med på å utvikle og finne gode og nye alternative produkter som utvikler Ålhytta som  produksjonsbedrift

VI TILBYR

 • Lønn etter fastsatt lønnssystem 
 • God pensjonsordning med 5% OTP.
   
 

KONTAKT DAGLIG LEDER

Gjelder for alle stillingene:

Søknad med CV sendes Ålhytta AS, Ylivegen 16, 3570 Ål eller
e-post: post@aalhytta.no

 TØMRERE MED FAGBREV

VI SØKER ETTER FLERE DYKTIGE OG KVALITETSBEVISSTE TØMRERE.


Eventuelt innleie av selvstendig næringsdrivende tømrerlag. Vi søker også produkjonsmedarbeider i fabrikk uten fagbrev.

Vårt ønske er å ansette tømrere med noe erfaring. Det er en fordel med erfaring som bas/byggeplassleder men ingen forutsetning. Personer uten erfaring, men med riktig holdning, vil bli vurdert. Det er en forutsetning at personen behersker norsk muntlig og skriftlig.

Noe reisevirksomhet må påregnes, men med mulighet for avspasering innenfor gjeldende rammer.
 

VI TILBYR

 • Lønn etter fastsatt lønnssystem med mulighet for resultatlønn.
 • God pensjonsordning med 5% OTP. 
 

KONTAKT AVDELINGSLEDER FOR PRODUKSJON

Hilde Håby